KONFERENCJA PASTERSKA

…o konferencji

Od pokoleń tradycja pasterska była podstawą egzystencji Sądecczyzny budując tożsamość mieszkańców, atrakcyjność turystyczną regionu oraz dając możliwości utrzymania wielopokoleniowych rodzin.

W latach przełomu ustrojowego pojawiły się nowe możliwości dla mieszkańców zarazem zmniejszyła się rynkowa atrakcyjność pasterstwa jako zawodu. Młode pokolenia mieszkańców Sądecczyzny nie były motywowane do podtrzymania tradycji, a brak umiejętności przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości spowodował, że owczarstwo zaczęło umierać. Niewiedza i wynikający z niej strach przed normami unijnymi dodatkowo zniechęcił do kontynuacji gospodarki owczarskiej, która ukształtowała ekosystem rozciągających się przez kilka krajów Unii Europejskiej Karpat.

Jednak bogactwo regionu: górzyste położenie, piękna tradycja pasterska – którą jeszcze pamiętają starsze pokolenia mieszkańców Sądecczyzny, oraz znaczący wzrost atrakcyjności naturalnych produktów i kultury góralskiej w Europie i na świecie, przekonują nas, że pasterstwo jest naturalną bazą do budowania atrakcyjności turystycznej oraz gospodarczej siły naszego regionu. Funkcjonujące jeszcze według starego modelu pasterstwo i nowatorska działalność Romana Kluski – który tworzy swoje bezprecedensowe w skali światowej przedsięwzięcie – daje nam szansę, aby zaprezentować biegunowość i tym samym wyjątkowość gospodarki pasterskiej Sądecczyzny.

 

…cel konferencji

> Wsparcie rozwoju gospodarki regionu w oparciu o posiadane zasoby i tradycję (rozwój mikroprzedsiębiorstw, nowe miejsca pracy, inne )

> Promocja w kraju i zagranicą atrakcyjności Sądecczyzny jako regionu o unikatowych tradycjach pasterskich

> Budowanie świadomości mieszkańców regionu w zakresie możliwości jakie niesie ze sobą pokoleniowa tradycja pasterska

> Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do rozwoju pasterstwa zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i kulturowym

> Stworzenie „lobby pasterskiego”,

> Wypełnienie luki pomiędzy elitarną inwestycją Romana Kluski, a tradycyjnym pasterstwem poprzez pokazanie nowym grupom szans jakie mogą wiązać się z kontynuacji gospodarki pasterskiej (np. mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, którzy podejmują decyzję o osiedleniu się na Sądecczyźnie – najczęściej ludzie z dużym doświadczeniem zawodowym i swobodą do podejmowania nowych wyzwań lub osoby pochodzące z regionu, które po latach pracy w dużych aglomeracjach decydują się na powrót i posiadają kapitał na inwestycje)