Prelegenci

Piotr KohutPiotr Kohut – baca z Beskidu Śląskiego. Pomysłodawca i realizator Redyku Karpackiego 2013 (redykkarpacki.pl). Fundator Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. Od kilkunastu lat pracuje aktywnie w wielu lokalnych organizacjach społecznych, jest współorganizatorem i inicjatorem życia kulturalnego w regionie Beskidu Śląskiego, m.in. w latach 2004-2011 pełnił funkcję prezesa Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich, jest współinicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie Trójwsi Beskidzkiej, jak również jednym z inicjatorów powstania Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”, którego podstawowym celem jest ochrona i zrównoważony rozwój Karpat. Za swoją działalność społeczną i kulturową został uhonorowany nagrodą „Osobowość Ziem Górskich 2009” przyznaną przez Koalicję Marek Ziem Górskich. Piotr Kohut jest jednym z kilku zaledwie baców w Polsce, posiadających certyfikaty Unii Europejskiej na produkcję tradycyjnych produktów regionalnych takich jak oscypek, bryndza, redykołka. Aktywnie uczestniczy w konkursach, wystawach i prezentacjach produktów tradycyjnych w Polsce i na targach zagranicznych, zdobył liczne prestiżowe nagrody, m.in. w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów za najlepszy polski regionalny produkt regionalny – Perła 2009 za Jagnięcinę Beskidzką oraz Perła 2010 za Bryndzę Wołoską Wędzoną.

Józef MichałekJózef Michałek, z Istebnej w Beskidzie Śląskim, z wykształcenia leśnik, koordynator projektu: Owca PLUS (www.owcaplus.pl) programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, którego nadrzędnym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych. Pełnomocnik Spółdzielni „Gazdowie” (www.gazdowie.ebiznes.fm). Kierownik projektu: Bliżej tradycji, bliżej siebie – Blíže tradic, blíže sebe było odkrywanie wspólnej tradycji pasterskiej, która w przeszłości kształtowała kulturę społeczności góralskich w Karpatach zarówno na terenach należących do Polski jak i Czech. Członek Zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne (www.redykkarpacki.pl) organizatora międzynarodowego Redyku Karpackiego. Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą (www.karpatylacza.pl) Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) www.porozumieniekarpackie.pl. Prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Śląskich w Istebnej od 2011 r.

Prof. Dr hab. Roman NiżnikowskiProf. dr hab. Roman Niżnikowski wybitny specjalista z zakresu hodowli małych przeżuwaczy i zwierzyny płowej. Zajmuje się systemami chowu oraz zachowania pokarmowego, aspektami technologii produkcji, genetycznych i środowiskowych uwarunkowań i przystosowania zwierząt ras rodzimych do ich lokalnych uwarunkowań produkcyjnych. Pracuje również nad sporządzaniem map genomu krajowych ras owiec i kóz oraz nad tworzeniem nowych linii owiec i kóz.

Jest autorem/współautorem ogółem 448 publikacji, w tym 287 monografii i rozpraw, 117 artykułów przeglądowych popularnonaukowych, 21 książek, 13 maszynopisów nie publikowanych. Kierował 5 tematami badawczymi we współpracy z Uniwersytetem Bonn, Instytutem Hodowli i Behawioru Zwierząt w Mariensee, Niemcy, Uniwersytetem Rolniczym w Debreczynie, Węgry, Instytutem Rolnictwa Alpejskiego w Gumpenstein, Austria, Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie, Białoruś. Pełnił w latach 2001-2007 funkcję Vice-prezydenta Komisji Hodowli Owiec i Kóz EAAP, od 2007 roku został wybrany w skład Councilu EAAP, jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Użytkowania Mlecznego Małych Przeżuwaczy ICAR od 1998 roku.

Dr hab. Jarosław KabaDr hab. Jarosław Kaba jest lekarzem weterynarii i mgr inż. zootechniki. Jest wieloletnim pracownikiem naukowo dydaktycznym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kieruje obecnie Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej. Zajmuje się problematyką chorób zakaźnych przeżuwaczy oraz zastosowaniem metod matematycznych w weterynarii. Szczególnie wiele prac poświęcił zagadnieniom ochrony zdrowia kóz i owiec. Jest pierwszym i jedynym w Polsce europejskim specjalistą z zakresu chorób małych przeżuwaczy (Dip.ECSRHM).

Stanisław Źrałka
Nadpopradzki góral w którego rodzinie istnieje przekaz o hodowaniu owiec od 200 lat. Sam mimo pracy zawodowej tą tradycję podtrzymuje, bacując wspólnie z Janem i Fiedorem z Łomnicy Zdroju w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, wspólnie mają ok. ……. Owiec. Regionalista, doskonały tancerz i śpiewak od … lat zaangażowany w działalność Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu”, wiceprezes „Stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich”.

Henryk Gołąb urodzony w 1952 roku w Cewicach, rodzice to górale z powiatu Limanowskiego. Na poczatku lat 70 tych prowadzi pierwszą w Polsce firmę zajmujacą się strzyżeniem owiec. W 1988 emigruje do Niemiec, a potem do Hiszpanii, gdzie wspolnie żoną zakłada firmy Henryk Golab SL i El Esquilador SL, oferujące usługi strzyżenia owiec i zakup wełny.
Od lat zajmuje sie także tematyką wełniarską, skupuje i sprzedaje wełnę w Polsce, gdzie od końca ubiegłego roku jest włascicielem fabryki przerobu wełny Poltops Sp z o o w Żaganiu. Założycieł spółki giełdowej Golab SA i współwłasciciel spółki handlujacej wyrobami wełnianym w Moskwie. Można powiedzieć, że o wełnie wie wszystko.

Urszula Lis pochodzi z równin ale po mężu góralka. Zawodowo od ponad 15 lat zajmuje się marketingiem i Public relations. Przez ponad dwa lata odpowiedzialna za komunikację i promocję w Parku technologicznym Miasteczko Multimedialne. Prowadzi szkolenia z zakresu promocji i PR.
Sądecczyzna, to miłość od pierwszego wejrzenia. Gra w kapeli góralskiej „Piyrogi łomnicońskie”. Zaangażowana w szereg działań mających na celu gospodarczy i turystyczny rozwój regionu: Impreza folklorystyczna „Śtryt u nadpopradzkich pastyrzy” (2012), Warsztaty folkowo – jazzowa „Rytmy ziemi”, których owocem jest pierwsza płyta kapeli (2012). Obecnie współorganizuje konferencję „Pasterstwo szansa Sądecczyzny”.

Monika Blanka Florek najbardziej zapracowana bezrobotna Sądecczyzny. Z wykształcenia filozof i plastyk z zamiłowania muzykant, hodowca owczarków podhalańskich i działacz społeczny. Pierwszy koordynator (1997-2000) Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży „Lednica 2000”, kierowała budową Kościoła w Ośrodku Akademickim na Jamnej. Od kilkunastu lat zajmuje się ikonopisarstwem i rzemiosłem artystycznym. Regionalistka zaangażowana w naukowe badania i propagowanie nadpopradzkiego folkloru. Gra w RZ „Dolina Popradu”, u siebie we wsi zainicjowała utworzenie kapeli „Piyrogi Łomnicońskie”, a we wsi obok dziecięcej kapeli i grupy tanecznej „Skrzaty z chaty”. Podejmuje działa na rzecz przywrócenia kultury pasterskiej na Sądecczyznie.

Małgorzata Broda – dyrektor działającego przy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu Instytutu Europa Karpat, który zajmuje się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego krajów karpackich, autorka licznych projektów, z których kilka zostało zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej, konsultant i ekspert międzynarodowych programów służących zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zrównoważonej turystyki itp.; w przeszłości dziennikarz radiowy, rzecznik Prezydenta Nowego Sącza, dyrektor biura parlamentarnego, specjalista ds. marketingu i promocji; z pasji pomysłodawca, reżyser i scenarzysta wielu widowisk artystycznych, filmów dokumentalnych, koncertów, konferansjerka, poetka i podróżniczka.