Regulamin

Regulamin konkursu „Wałasi ojce nasi”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla muzykantów z całych Karpat grających na instrumentach pasterskich.
 2. W konkursie mogą brać udział tylko soliści.
 3. W konkursie mogą wystąpić wykonawcy grający na archaicznych instrumentach pasterskich: okarynach, fujarach, fujarkach, piszczałkach, wrzescokach, słomcoskach, dudach, drumlach, listkach, prymitywnych skrzypcach (gęślach, złóbcokach), trombitach, rogach, etc.
 4. Czas występu do 5 min.
 5. Jeden wykonawca może podczas występu grać na kilku instrumentach i włączać
 6. Repertuar powinien wywodzić się z Karpat, najlepiej z miejsca z którego przyjechał lub pochodzi wykonawca.
 7. Wykonawcy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
  • I kategoria: do 15 lat,
  • II kategoria od 15 do 18 lat (dopuszcza się przekroczenie wieku)
 8. Ubiór regionalny mile widziany.
 9. Kryterium oceny podlega:
  • dobór repertuaru o charakterze pasterskim,
  • tradycyjny styl wykonawczy.
 10. Przewiduje się przyznanie pierwszych, drugich i trzecich miejsc w każdej kategorii oraz jednej nagrody Grand Prix wspólnej dla obu kategorii którą jest trombita
 11. Termin zgłoszeń upływa 22 czerwca, zgłaszać się można telefonicznie 792 309 746, mailowo: czarnygoral@wp.pl
 12. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na  potrzeby konkursu oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku, artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu