top of page

wydarzenia - relacje

Trzon naszego stowarzyszenia poznał się  w grudniu 2010 roku,  wówczas jako nieformalna grupa rozpoczeliśmy różne działania. Większość z nich koncetrowała się wokół tematu kultury Karpackiej i problemów społeczności zamieszkujących te góry, a oto niektóre z nich.

2010 r.

2010 r.

w tym roku się poznaliśmy i założyliśmy kapelę "Piyrogi Łomnicońskie"

2012 r.

2012 r.

zorganizowaliśmy pierwszą imprezę poświęconą kulturze pasterskiej "Śtryt u nadpopradzkich pastyrzy"

2012 r.

2012 r.

I Warsztaty folklowo - jazzowe "Rytmy Ziemi" prowadzi prof. Dariusz Terefenko z U.S.A

2013 r.

2013 r.

Konferencja "Pasterstwo szansą Sądecczyzny"

2013 r.

2013 r.

II Śtryt pasterski. Na zdjęciu wyścig duszpasterzy

2013 r.

2013 r.

I konkurs gry na instrumentach pasterskich "Wałasi ojce nasi"

2013 r.

2013 r.

powstanie sądeckiej grupy pasterskiej

2014 r.

2014 r.

zakupiono pierwsze czarne jagnięta do stad w Łomnicy, Piwnicznej i Wierchomli

2015 r.

2015 r.

Sympozjum "Górale Nadpopradzccy tożsamość trzech kultur"

2015 r.

2015 r.

Spotkanie pasterskie przygotowujące projekt "Małopolska na wypasie"

2014

2014

Zakopane M.F.Z.G Brązowe Zbyrkadło dla "Piyrogów łomnicońskich"

2016 r.

2016 r.

I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

2016 r.

2016 r.

II konkurs gry na instrumentach pasterskich "Wałasi ojce nasi"

2015 r.

2015 r.

Zagospodarowanie źródła pod Kicorom w Łomnicy Zdroju

2016 r

2016 r

utworzenie Stowarzyszenia Zwykłego "Górale Karpat"

2016 r.

2016 r.

Święto Karpat

2017 r.

2017 r.

Internetowe Radio Łomnica

2017

2017

Przywrócenie gry dudziarskiej w Nadpopradziu

2019 r.

2019 r.

rejestracje Stowarzyszenia "Górale Karpat" w KRS-ie

2018 r.

2018 r.

I debata o fotel burmistrza Piwnicznej-Zdroju

2020 r.

2020 r.

Stryt pasterski

2020 r.

2020 r.

III konkurs gry na instrumentach pasterskich Wałasi ojce nasi

2021 r.

2021 r.

I konkurs poezji gwarowej i godek Nadpopradzia "Przypowiydki łod Popradu"

2021 r.

2021 r.

Stryt pasterski

2022 r.

2022 r.

"Krakowiaki sądeckie dobrem kultury polskiej" www.sadeckiekrakowiaki.pl

2022 r.

2022 r.

Tęsknota za uzdrowiskiem

2022 r.

2022 r.

II konkurs gwary Nadpopradzia

bottom of page