top of page

Wałasi ojce nasi

konkurs gry na instrumentach pasterskich 
zakop.i trombita 024.jpg

Owczarstwo to nie tylko wypas owiec i wyrób serów ale też cała, przez wieki nadbudowana nad tymi prostymi czynnościami, kultura duchowa. Do niej należy gra na prostych instrumentach, nazwanych pasterskimi ze względu na to iż towarzyszyły juhasom przy wypasie. Zdarzało się, że pełniły one dwojaką funkcję i tak przy wypasie trombita służyła jako instrument sygnalizacyjny, lecz jej brzmienie można było usłyszeć też w ważnych momentach życia górskiej społeczności. Wówczas gra na niej pełniła funkcje magiczne związane z ochroną od złych mocy, niebezpieczeństwa i In. Dzisiaj na halach raczej nie usłyszymy gry na instrumentach pasterskich, wyparły je radio, akordeon i inne media. Konkurs „Wałasi ojce nasi” pewnie nie przywróci halom jej pierwotnej muzyki, ale może przyczyni się do przetrwania umiejętności gry na instrumentach pasterskich wśród górali bardziej wrażliwych na otaczające nas dźwięk

kółeczko akademia.jpg

regulamin

Regulamin konkursu „Wałasi ojce nasi”

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla muzykantów z całych Karpat grających na instrumentach pasterskich.

 2. W konkursie mogą brać udział tylko soliści.

 3. W konkursie mogą wystąpić wykonawcy grający na archaicznych instrumentach pasterskich: okarynach, fujarach, fujarkach, piszczałkach, wrzescokach, słomcoskach, dudach, drumlach, listkach, prymitywnych skrzypcach (gęślach, złóbcokach), trombitach, rogach, etc.

 4. Czas występu do 5 min.

 5. Jeden wykonawca może podczas występu grać na kilku instrumentach. Wskazane jest włączenie śpiewu.

 6. Repertuar powinien wywodzić się z Karpat, najlepiej z miejsca z którego przyjechał lub pochodzi wykonawca.

 7. Wykonawcy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria: do 15 lat,

  • II kategoria od 15 do 18 lat (dopuszcza się przekroczenie wieku)

 8. Ubiór regionalny mile widziany.

 9. Kryterium oceny podlega:

  • dobór repertuaru o charakterze pasterskim,

  • tradycyjny styl wykonawczy.

 10. Przewiduje się przyznanie pierwszych, drugich i trzecich miejsc w każdej kategorii oraz jednej nagrody Grand Prix wspólnej dla obu kategorii którą jest trombita

 11. Termin zgłoszeń w 2023 r przypada na 25 września.  Zgłaszać się można telefonicznie 792 309 746, mailowo: czarnygoral@wp.pl podając imię i nazwisko,  wiek, adres mail i tel. instrumenty na których będzie wykonawca grał i region z jakiego przyjeżdża.

 12. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na  potrzeby konkursu oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku, artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu

kółeczko akademia.jpg

I edycja A.D 2013 Łomnica Zdrój

Laureaci I konkursu gry na instrumentach pasterskich „Wałasi ojce nasi” 2 sierpnia 2013

Nagroda Grand Prix:

 • Artur Majerczak z Krościenka n/D (piszczałki)\

Kategoria „młodzi” (do 15 lat)

 • I miejsce: Piotr Fiedor z Łomnicy Zdroju (trombita)

 • II miejsce: Sabina Fiedor z Łomnicy Zdroju (piszczałka)

 • III miejsce: nie przyznano

Kategoria „starzy” (od 15 do 115 lat)

 • I miejsce: Katarzyna Dobrzyńska z Maniów (piszczałki)

 • II miejsce: Tomasz Bodziarczyk z Krościenka n/D (oktawki pienińskie)

 • II miejsce: Iwona Cichoń z Łukowicy (okaryna, słomcoski)

 • Specjalne wyróżnienie: Mieczysław Dulak z Piwnicznej Zdroju (harmonijka)

 

Jury:

Przewodniczący: Michał Smetanka (SK)

członkowie:          Piotr Kulig (PL) 

                              Marcin Pokusa

kółeczko akademia.jpg

II edycja A.D 2016  Kosarzyska

Laureaci II konkursu gry na instrumentach pasterskich „Własi ojce nasi”

25 czerwca  2016

Nagroda Grand Prix:

 •  Matúš Kubina ze Słowacji (fujara słowacka, dudy, )

Kategoria „młodzi” (do 12 lat)

 • I miejsce: Marta Fiedor z Łomnicy Zdroju (trombita, końcówka)​​

 •                   Julia Kulig z Piwnicznej Zdroju (złóbcoki)

 • II miejsce: Lidia Tomasiak z  Przysietnicy (piszczałka)

 •                   Kacper Dudzik z Kamienicy (okaryna, piszczałka 6 palcowa)

 • III miejsce: Rafał Jarzębak z Maniów ( piszczałka 6 otworowa)

Kategoria „starsi” ( od 13 lat)

 • I miejsce: nie przyznano​​

 • II miejsce: Paulina Gier z Maniów (piszczałka 6 otworowa)

 •                   Magdalena Lis z Żegiestowa  (okaryna)  

                                         

       

Jury:

Przewodniczący: Lubomir Tatarka (SK)

członkowie:           Kazimierz Bogucki (PL)

                              Przemysław Lis (PL)

2016_radio_Kraków.JPG

o imprezie w Radio Kraków

kółeczko akademia.jpg

III edycja A.D 2O20 Wierchomla Mała

rozmowa z jury konkursu gry na instrumentach pasterskich "Wałasi ojce nasi" 2020

Laureaci III konkursu gry na instrumentach pasterskich „Wałasi ojce nasi” 19 września 2020 r.

Nagroda Grand Prix:

 • Julia Dudek, Przysietnica (złóbcoki)

Kategoria „młodzi” (do 15 lat)

 • I miejsce:  Ewelina Ptaśnik, Przysietnica (dzwonki,        okaryna, piszczałka 6 palcowa)​​                 

 • II miejsce: Emil Kłak, Sucha Struga, (złóbcoki)

 • III miejsce: Tomasz Sopata, Łącko (piszczałka 6 otworowa)

Kategoria „starsi” ( od 15 do 18 lat)

 • I miejsce: ​​Damian Cwynar, Paszyn (piszczałka 6 palcowa, listek)

 • II miejsce:  Adrian Żelasko, Przysietnica (dudy, drumla, dłonie, trombita)

 •  III miejsce: Tomasz Maślikiewicz z Tylicza (złóbcoki)  

                                        

       

Jury:

Przewodniczący:   Michal Smetanka (SK)

członkowie:            Maria Stępień (PL)

                                Piotr Kowalcze (PL)

W konkursie w 2020 r wzięło udział 21 uczestników, z których 70 % jury określiło jako wybitnie zdolne dzieci i młodzież. Poza wymienionymi wyżej lauratami jury doceniło  - piękny podhalański śpiew Pauliny Gier z Maniów

- pełną wyczucia muzycznego grę na dzwonkach Anieli Kulig z Rytra

- harmonię zgrania się 7 letniego Darka Gromali ze swoim tatą.

Poza konkursem nagrodę specjalną ufundowaną przez Gminę Piwniczna Zdrój i Stowarzyszenie "Górale Karpat" otrzymał Jakub Szwala z Wierchomli za muzyczną promocję Gminy Piwniczna - Zdrój

   

kółeczko akademia.jpg

IV edycja  30 września 2O23      

W tym roku nagrodą GRAND PRIX w naszym konkursie jest fujara pasterska wykonana przez mistrza Michała Smetankę ze słowackiej Lewoczy. Ten niemal mistyczny instrument wyznacza w pewien sposób etos konkursu Wałasi ojce nasi/Valasi otcovia naši. Nie chodzi w nim o techniczne popisy muzykantów, ale o wyrażenie grą i śpiewem "ducha gór".

Nie jest to proste. To co było oczywistością dla naszych ojców bo wynikało z pasterstwa, z codziennego kontaktu z przyrodą, która narzucała im cały kanon zachowań i przede wszystkim ciszy - tej zewnętrznej, która przekładała się na ciszę wewnętrzną  dla nas żyjących pomiędzy monitorem komputera, i dźwiękami cywilizacji jest niemal niedostępne. 

Nie chcemy robić plastikowego konkursu dlatego zapraszamy na watrę pasterską jaką zapalimy na zboczu  przy Hotelu w Wierchomli Małej, wiosce założonej przez pasterzy wołoskich.  Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 16.00, po prezentacjach konkursowych zapraszamy do  do wspólnego muzykowania i bajania o starodawnych czasach gdy na halach więcej było owiec jak turystów.

                                                                          adres: Wierchomla Mała 42 33-350 Wierchomla 

Logo_Wierchomla-hotel-page-001.jpg
bottom of page