top of page

regulamin konkursu poezji gwarowej i gadek Nadpopradzia

"Przypowiydki łod Popradu"

 

Przypowiydki łod Popradu – organizowane są w formie corocznych konkursów.. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Górale Karpat”. Konkurs objęty jest patronatem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Celem konkursu jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawędziarstwa i poezji pisanej gwarą oraz kwalifikacja uczestników do Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Przypowiydki łod Popradu są imprezą lokalną obejmującą kulturę słowa Nadpopradzia. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie  telefoniczne lub  mailowe swojego udziału:

                                                   tel. 792 309 746, czarnygorol@wp.pl (z tytułem zgłoszenie na konkurs),  

W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące dane uczestnika:

 • imię i nazwisko

 • wiek

 • telefon (opcjonalnie również e-mail)

 • czy prezentowana będzie gawęda (gadka) czy poezja gwarowa

Uczestnicy konkursu oceniani są w następujących kategoriach:

 •  dziecięca – od 7 do13 lat

 •  młodzieżowa – powyżej 13 do 18 lat

 •  dorosła – powyżej 18 lat

Prezentacja przygotowanych wystąpień nie może przekraczać 6 min.

Repertuar uczestnika może obejmować:

 • gawędy: z przekazu ustnego; własnego autorstwa; gawędy publikowane

 • poezję w gwarze Nadpopradzia.


Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach pasterskich. Spośród osób prezentujących gawędę jury wybierze przedstawicieli do konkursu Sabałowe Bajania (nie muszą to być osoby, które zajmą najwyższe lokaty w Przypowiydkach)

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednak wskazane jest, by był związany z regionem lub z pasterstwem. Poezja powinna być w całości zaprezentowana w gwarze Nadpopradzia. Uczestnicy prezentujący poezję gwarową nie są kwalifikowani do Sabałowych Bajań.

Kryteria oceny:

 •   wybór tematu

 •   zachowanie ludowego charakteru

 •   czystość gwary

 •   poprawna dykcja, interpretacja i gest

 •   ogólny wyraz artystyczny (mile widziany strój regionalny)

 

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych we wszystkich z 3 kategorii i jednej nagrody GRAND PRIX.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz udzielenie organizatorom - nieodpłatnie i na czas nieokreślony, zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie Przypowiydki łod Popradu.

Uczestnictwo w konkursie jest także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika na zasadach wynikających z RODO oraz umieszczanie ich na stronach www organizatorów i w mediach łącznie z informacjami dotyczącymi Konkursu.

kółeczko akademia.jpg
kółeczko akademia.jpg
kółeczko akademia.jpg
kółeczko akademia.jpg

Stowarzyszenie "Górale Karpat"
tel 792 309 746
mail: czarnygorol@wp.pl

Łomnica 800
33 - 351 Łomnica Zdrój

Success! Message received.

bottom of page