muzyko nadpopradzko

stona w budowie

R. Z. "Bystro Kicora" z Przysietnicy
R. Z. "Bystro Kicora" z Przysietnicy

R. Z. Ry

R. Z. "Dolina Popradu" z Piwnicznej
R. Z. "Dolina Popradu" z Piwnicznej

vvvv

R. Z. "Rytrzoki" z Rytra
R. Z. "Rytrzoki" z Rytra
R. Z. "Małe Piwnicoki" z Piwnicznej
R. Z. "Małe Piwnicoki" z Piwnicznej
R. Z. "Pogranicze" z Tylicza
R. Z. "Pogranicze" z Tylicza
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" z Przysietnicy

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" powstał w 2015 roku.  Zespół podjął sobie za cel odbudowanie i przywrócenie najstarszych tradycji swojej miejscowości. Kierownikiem zespołu jest Bogumiła Ogorzały, instruktorem Monika Florek. Zespół ma już za sobą liczne występy na imprezach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Podczas  debiutanckiego występu podczas 35 edycji " Drużbacki "w Podegrodziu kapela zajęła 3 miejsce.  Rok później Julia Dudek na złóbcokach wygrała 3 miejsce. Zespół zrealizował również projekt, na który złożyły się : odtworzenie tradycyjnych instrumentów pasterskich, warsztaty praktyczne oraz edukacja muzyczna. Owocem tych działań jest poszerzenie instrumentarium o: dudy, złóbcoki, drumle, piszczałki 6 otworowe i końcówki. W repertuarze zespół ma tańce nadpopradzich górali: krzyżoka, kowala, żydówkę, polonesa, polkę na pnioku. Jak również tańce zrekonstruowane i artystycznie opracowane: słowackiego i wałaskiego. "Bystro Kicora" ma też opracowane 2  programy: kolędniczy z Turoniem, "Dziadówkę".

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Dolina Popradu" z Piwnicznej 

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Echo Jaworza" z Ptaszkowej

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Małe Piwnicoki" z  Piwnicznej

Dziecięcy Zespół Regionalny "Małe Piwnicoki" został założony w 2008 r. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat i prezentuje dziecięcą stronę folkloru górali nadpopradzkich. W repertuarze zespołu znajdują się melodie karpackie o charakterze kołysanek, pieśni pasterskich czy sierocych, a także wesołe przyśpiewki również do tańca. Grupa przedstawia również tańce w uproszczonym opracowaniu dostosowanym do wieku uczestników. Prezentowane są też widowiska zawierające obrzędy i zwyczaje regionalne związane życiem i zajęciami dzieci w przeszłości. Zespół występował podczas takich wydarzeń jak: Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, Festiwal DZIECKO W FOLKLORZE w Baranowie Sandomierskim, koncertował również na Słowacji oraz w trakcie wielu imprez w regionie Sądecczyzny. W dorobku zespołu znajdują się dwie płyty CD: "Na piwnicański polanie" oraz kolędy i pastorałki "Dzieciontecka Dzieciontecku".

images.jpg
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Muszyniacy" z Muszyny

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Pogranicze" z Tylicza

Zespół Regionalny "Pogranicze" powstał w listopadzie 2015 r. z inicjatywy mieszkańców Tylicza, Muszynki i Mochnaczki oraz przy wsparciu Stowarzyszenia „Odkryj Tylicz” i Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.  Kierownikiem zespołu oraz choreografem jest Łukasz Molęda. Na obecną chwilę przy współpracy z MCK Sokół w Nowym Sączu zespół prowadzi bardzo dogłębne badania terenowe, mające na celu opis najstarszych obrzędów i zwyczajów z każdej płaszczyzny życia codziennego ludności żyjącej na terenie gminy Krynica-Zdrój. Zespół Pogranicze w swojej krótkiej historii ma za sobą liczne występy na festiwalach w kraju, oraz wyjazdy zagraniczne m.in. do Niemiec i Słowacji.

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Rytrzoki" z Rytra

Zespół Regionalny "Rytrzoki" działa przy Szkole Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze. Powstał w 2010 r.   z inicjatywy dyr. Wiesławy Pawlik. Nazwę zespołu, pochodzącą od nazwy miejscowości, wybrali uczniowie. Zajęcia z tańca i śpiewu prowadzą: Renata Dudczak i Czesława Ryżak - nauczycielki w tej szkole. Kapelę i naukę gry na instrumentach prowadzi Piotr Kulig. Dzieci tańczą i śpiewają znane w okolicach tańce i pieśni, kultywując tradycje górali nadpopradzkich. Stroje dla zespołu uszyte są wg najstarszych materiałów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.  Zespół występuje na uroczystościach szkolnych i środowiskowych w Rytrze, ponadto prezentował się na scenach w MCK Sokół w Nowym Sączu, w Piwnicznej, w Kłodzku, w Kłobucku i na Słowacji.