muzyko nadpopradzko

stona w budowie

R. Z. "Bystro Kicora" z Przysietnicy
R. Z. "Bystro Kicora" z Przysietnicy

R. Z. Ry

press to zoom
R. Z. "Dolina Popradu" z Piwnicznej
R. Z. "Dolina Popradu" z Piwnicznej

vvvv

press to zoom
R. Z. "Rytrzoki" z Rytra
R. Z. "Rytrzoki" z Rytra
press to zoom
R. Z. "Małe Piwnicoki" z Piwnicznej
R. Z. "Małe Piwnicoki" z Piwnicznej
press to zoom
R. Z. "Pogranicze" z Tylicza
R. Z. "Pogranicze" z Tylicza
press to zoom
już wkrótce
już wkrótce
press to zoom
już wkrótce
już wkrótce
press to zoom
już wkrótce
już wkrótce
press to zoom
już wkrótce
już wkrótce
press to zoom
kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" z Przysietnicy

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" powstał w 2015 roku.  Zespół podjął sobie za cel odbudowanie i przywrócenie najstarszych tradycji swojej miejscowości. Kierownikiem zespołu jest Bogumiła Ogorzały, instruktorem Monika Florek. Zespół ma już za sobą liczne występy na imprezach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Podczas  debiutanckiego występu podczas 35 edycji " Drużbacki "w Podegrodziu kapela zajęła 3 miejsce.  Rok później Julia Dudek na złóbcokach wygrała 3 miejsce. Zespół zrealizował również projekt, na który złożyły się : odtworzenie tradycyjnych instrumentów pasterskich, warsztaty praktyczne oraz edukacja muzyczna. Owocem tych działań jest poszerzenie instrumentarium o: dudy, złóbcoki, drumle, piszczałki 6 otworowe i końcówki. W repertuarze zespół ma tańce nadpopradzich górali: krzyżoka, kowala, żydówkę, polonesa, polkę na pnioku. Jak również tańce zrekonstruowane i artystycznie opracowane: słowackiego i wałaskiego. "Bystro Kicora" ma też opracowane 2  programy: kolędniczy z Turoniem, "Dziadówkę".

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Dolina Popradu" z Piwnicznej 

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Echo Jaworza" z Ptaszkowej

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Małe Piwnicoki" z  Piwnicznej

Dziecięcy Zespół Regionalny "Małe Piwnicoki" został założony w 2008 r. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat i prezentuje dziecięcą stronę folkloru górali nadpopradzkich. W repertuarze zespołu znajdują się melodie karpackie o charakterze kołysanek, pieśni pasterskich czy sierocych, a także wesołe przyśpiewki również do tańca. Grupa przedstawia również tańce w uproszczonym opracowaniu dostosowanym do wieku uczestników. Prezentowane są też widowiska zawierające obrzędy i zwyczaje regionalne związane życiem i zajęciami dzieci w przeszłości. Zespół występował podczas takich wydarzeń jak: Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, Festiwal DZIECKO W FOLKLORZE w Baranowie Sandomierskim, koncertował również na Słowacji oraz w trakcie wielu imprez w regionie Sądecczyzny. W dorobku zespołu znajdują się dwie płyty CD: "Na piwnicański polanie" oraz kolędy i pastorałki "Dzieciontecka Dzieciontecku".

images.jpg
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Muszyniacy" z Muszyny

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Pogranicze" z Tylicza

Zespół Regionalny "Pogranicze" powstał w listopadzie 2015 r. z inicjatywy mieszkańców Tylicza, Muszynki i Mochnaczki oraz przy wsparciu Stowarzyszenia „Odkryj Tylicz” i Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.  Kierownikiem zespołu oraz choreografem jest Łukasz Molęda. Na obecną chwilę przy współpracy z MCK Sokół w Nowym Sączu zespół prowadzi bardzo dogłębne badania terenowe, mające na celu opis najstarszych obrzędów i zwyczajów z każdej płaszczyzny życia codziennego ludności żyjącej na terenie gminy Krynica-Zdrój. Zespół Pogranicze w swojej krótkiej historii ma za sobą liczne występy na festiwalach w kraju, oraz wyjazdy zagraniczne m.in. do Niemiec i Słowacji.

kółeczko prostokąt bez_tła.png

Regionalny Zespół "Rytrzoki" z Rytra

Zespół Regionalny "Rytrzoki" działa przy Szkole Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze. Powstał w 2010 r.   z inicjatywy dyr. Wiesławy Pawlik. Nazwę zespołu, pochodzącą od nazwy miejscowości, wybrali uczniowie. Zajęcia z tańca i śpiewu prowadzą: Renata Dudczak i Czesława Ryżak - nauczycielki w tej szkole. Kapelę i naukę gry na instrumentach prowadzi Piotr Kulig. Dzieci tańczą i śpiewają znane w okolicach tańce i pieśni, kultywując tradycje górali nadpopradzkich. Stroje dla zespołu uszyte są wg najstarszych materiałów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.  Zespół występuje na uroczystościach szkolnych i środowiskowych w Rytrze, ponadto prezentował się na scenach w MCK Sokół w Nowym Sączu, w Piwnicznej, w Kłodzku, w Kłobucku i na Słowacji.