muzyko nadpopradzko

stona w budowie

R. Z. "Bystro Kicora" z Przysietnicy
R. Z. Ry
R. Z. "Dolina Popradu" z Piwnicznej
vvvv
R. Z. "Rytrzoki" z Rytra
R. Z. "Małe Piwnicoki" z Piwnicznej
R. Z. "Pogranicze" z Tylicza
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
już wkrótce
Show More

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" z Przysietnicy

Regionalny Zespół "Bystro Kicora" powstał w 2015 roku.  Zespół podjął sobie za cel odbudowanie i przywrócenie najstarszych tradycji swojej miejscowości. Kierownikiem zespołu jest Bogumiła Ogorzały, instruktorem Monika Florek. Zespół ma już za sobą liczne występy na imprezach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Podczas  debiutanckiego występu podczas 35 edycji " Drużbacki "w Podegrodziu kapela zajęła 3 miejsce.  Rok później Julia Dudek na złóbcokach wygrała 3 miejsce. Zespół zrealizował również projekt, na który złożyły się : odtworzenie tradycyjnych instrumentów pasterskich, warsztaty praktyczne oraz edukacja muzyczna. Owocem tych działań jest poszerzenie instrumentarium o: dudy, złóbcoki, drumle, piszczałki 6 otworowe i końcówki. W repertuarze zespół ma tańce nadpopradzich górali: krzyżoka, kowala, żydówkę, polonesa, polkę na pnioku. Jak również tańce zrekonstruowane i artystycznie opracowane: słowackiego i wałaskiego. "Bystro Kicora" ma też opracowane 2  programy: kolędniczy z Turoniem, "Dziadówkę".

Regionalny Zespół "Dolina Popradu" z Piwnicznej 

Regionalny Zespół "Echo Jaworza" z Ptaszkowej

Regionalny Zespół "Małe Piwnicoki" z  Piwnicznej

Dziecięcy Zespół Regionalny "Małe Piwnicoki" został założony w 2008 r. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat i prezentuje dziecięcą stronę folkloru górali nadpopradzkich. W repertuarze zespołu znajdują się melodie karpackie o charakterze kołysanek, pieśni pasterskich czy sierocych, a także wesołe przyśpiewki również do tańca. Grupa przedstawia również tańce w uproszczonym opracowaniu dostosowanym do wieku uczestników. Prezentowane są też widowiska zawierające obrzędy i zwyczaje regionalne związane życiem i zajęciami dzieci w przeszłości. Zespół występował podczas takich wydarzeń jak: Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, Festiwal DZIECKO W FOLKLORZE w Baranowie Sandomierskim, koncertował również na Słowacji oraz w trakcie wielu imprez w regionie Sądecczyzny. W dorobku zespołu znajdują się dwie płyty CD: "Na piwnicański polanie" oraz kolędy i pastorałki "Dzieciontecka Dzieciontecku".

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Regionalny Zespół "Muszyniacy" z Muszyny

Regionalny Zespół "Pogranicze" z Tylicza