o nas

Kultura i tradycja górali od zawsze była oparta na pasterstwie, które przez wieki stanowiło trzon gospodarczy Euroregionu Karpaty. Z czasem zostało one wyparte przez inne aktywności mieszkańców regionu powodując kryzys tożsamości szczególnie wśród młodych górali. Zmarginalizowanie pasterstwa zburzyło ciągłość przekazu międzypokoleniowego czego efektem jest zanikaniem istotnego wyróżnika regionu jakim była kultura mieszkańców Karpat.

Naszym celem jest:

 ratowanie tego dziedzictwa od zapomnienia,

 pokazanie go mieszkańcom jako niezwykle wartościowy wyróżnik, który jest  fundamentem  do budowania atrakcyjności tego regionu, 

ukazanie turystom  bogactwa i unikatowości zawartego w muzyce, strojach, obrzędach, gwarze, sposobie widzenia i opisywania świata,.

 

Dlatego wszystko co robimy w zakresie zachowania i promocji  dziedzictwa kulturowego górali z znaszego regionu jest ściśle związane z pasterstwem i można powiedzieć, że z niego wyrasta.  Stąd też wynika szereg naszych działań mających na celu powrót do pasterstwa w tym regionie. Chcemy również,  aby kultura pasterska i tożsamość kolejnych pokoleń były budowane w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego euroregionu Karpat. 

 

Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą w budowaniu ekonomicznej atrakcyjności regionu w oparciu o kulturę pasterską, co przełoży się w bezpośredni sposób na jego gospodarczy rozwój pozwalając jednocześnie zachować niezwykle wartościowe dziedzictwa Czarnych Górali.

 

Stowarzyszenie "Górale Karpat" 

tel.792 309 746    mail: czarnygorol@wp.pl     

33-350 Łomnica Zdrój 800, Polska 

KRS 0000771282  NIP  7343542537  REGON  365443677

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now