top of page
  • Zdjęcie autoraGórale Karpat

Seminarium i projekt "Krakowiaki sądeckie dobrem kultury polskiej" za nami ale to nie koniec działańSeminarium w starosądeckiej bibliotece.

27. 10. 2022 r. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu gościła uczestników seminarium podsumowującego projekt „Krakowiaki Sądeckie dobrem kultury polskiej”. Seminarium zgromadziło licznych uczestników, wśród których znaleźli się naukowcy, regionaliści, muzycy, pracownicy ośrodków kultury, muzealnicy, folkloryści oraz wszyscy, którzy żywo i twórczo interesują się kulturą Sądecczyzny. Celem projektu, było ukazanie sądeckich krakowiaków jako wyjątkowego zjawiska zarówno w wymiarze regionalnym jak i na tle kultury polskiej. Krakowiaki na Sądecczyźnie są nadal żywym elementem folkloru sądeckiego. Są zjawiskiem niezwykłym a wręcz – jak twierdzą inicjatorzy projektu – są fenomenem Sądecczyzny. Funkcjonują nie tylko na scenie, ale nadal jako melodie obrzędowe sądeckich wesel. Są jak niekonwencjonalna marka regionu, rozpoznawalna i utożsamiana z Sądecczyzną. Inicjatorami projektu byli Kamil Basta z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Monika Florek Prezes Stowarzyszenia Górale Karpat oraz Piotr Kulig.

W panelu seminaryjnym wzięli udział zarówno naukowcy jak i „praktycy”, którzy folklorem sądeckim żyją na co dzień. Naukową stroną tematu zajęli się dr. Bożena Lewandowska etnomuzykolog oraz dr Artur Czesak dialektolog. Stroną „praktyczną” zajęli się regionaliści Sławomir Bryniak, muzyk i kierownik RZ „Jakubkowianie”, Andrzej Mliczek kierownik GR „Michalczowa” oraz Piotr Kulig kierownik ZR „Dolina Popradu”. Moderatorem seminarium był dr Łukasz Smoluch etnomuzykolog z UAM w Poznaniu. Na koniec seminarium głos zabrała Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która poinformowała o możliwościach wpisania krakowiaków sądeckich na krajową listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO.

Seminarium uświetnili swoją obecnością m. in Kazimierz Gizicki wiceburmistrz Starego Sącza, Wojciech Knapik dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Robert Ślusarek dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Joanna Hołda, Benedykt Kafel, Monika Kurzeja z MCK Sokół i wiele innych osób zaangażowanych w kulturę sądecką.

Muzycznie wydarzenie uświetniła kapela RZ „Przyszowianie” i instrumentalista Rafał Pawlik z Barcic.

Dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury projekt „Krakowiaki sądeckie dobrem kultury polskiej” zwieńczyło wydawnictwo „ABC Sądeckich krakowiaków”, które zostało rozdane podczas seminarium. Wiedzę o sądeckich krakowiakach można czerpać również z uruchomionej strony internetowej sadeckiekrakowiaki.pl oraz profilu na facebooku „Sądeckie Krakowiaki”.

Seminarium nie odbyłby się, gdyby nie gościnna i jak zawsze przychylna takim wydarzeniom starosądecka biblioteka.


P.K6 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page